អៀរឡង់​ទទួល​បាន​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Rugby 7s World Cup

Forum rules
When you want to ask a question regarding a paper which hasn't been mentioned yet, please click on the "NEW TOPIC" icon and enter the author's name and the presentation's title in the topic field, e.g. "Georg Hegel, Phenomenology of Spirit".

If a thread on the presentation you want to discuss already exists, please post your remarks there, by pressing the "POST REPLY" icon or, for replying with a quote of a post, by pressing the icon with quotation marks on the right-hand part of the post you want to comment upon.

For general discussions, please go to board GENERAL DISCUSSIONS / ALLGEMEINE DISKUSSIONEN.
Should you have further remarks or concerns, please conctact us at hegel2020@uw.edu.pl

Thank you!


Forum-Regeln
Wenn Sie eine Frage zu einem Vortrag stellen wollen, der noch nicht erwähnt wurde, klicken Sie bitte auf das Icon "NEW TOPIC" und geben Sie im Titelfeld den Namen des Autors und den Titel des Vortrags ein, z.B. "Georg Hegel, Phänomenologie des Geistes".

Wenn bereits ein Thread zu dem Vortrag, den Sie diskutieren möchten, existiert, posten Sie bitte Ihre Anmerkungen dort, indem Sie das "POST REPLY"-Icon anklicken. Um mit einem Zitat eines Beitrags zu antworten, können Sie auch alternativ das Icon mit dem Anführungszeichen im rechten Teil des zu zitierenden Beitrags anklicken.

Für allgemeine Diskussionen gehen Sie bitte in das Board GENERAL DISCUSSIONS / ALLGEMEINE DISKUSSIONEN.

Sollten Sie weitere Anmerkungen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte unter hegel2020@uw.edu.pl.

Danke!
dykh
Posts: 168
Joined: 09 Apr 2022, 07:18

អៀរឡង់​ទទួល​បាន​មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ Rugby 7s World Cup

Post by dykh »

Image

អៀរឡង់ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក Rugby 7s ដ៏អស្ចារ្យ បន្ទាប់ពីបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចាញ់ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រដ៏តូចចង្អៀតរបស់ពួកគេក្រោមស្នាដៃក្រុមនូវែលសេឡង់ ជាមួយនឹងជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យ 19-14 លើប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុង Cape Town ។

ក្រុមនេះបានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ 1993 នៅពេលដែលពួកគេបានចាញ់អូស្ត្រាលីនៅប្រទេសស្កុតឡែន ទោះបីជាមិនមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ក៏ដោយ។

វាបើកចំហសម្រាប់ពួកគេនៅពេលនេះ ហើយពួកគេមានការលើកទឹកចិត្តពី Terry Kennedy ដើម្បីអរគុណសម្រាប់ការឈ្នះ។

ជាមួយនឹងភាគីទាំងពីរស្មើគ្នានៅ 14-14 Kennedy បានទាត់បាល់អាក្រក់ទៅខាងឆ្វេងរបស់គាត់ដោយចេតនាដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រទេសអៀរឡង់ចូលទៅក្នុងលំហ ទីបំផុត Harry McNulty បានប៉ះបាល់ជ្រុងដើម្បីរកពិន្ទុឈ្នះ។

វាគឺជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបាននាំមុខ ណាថាន ឡូសសុន និង Stuart Dunbar បានស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីដើម្បីធ្វើអោយពួកគេនាំមុខ 7-0 នៅមុនពេលសម្រាក។

ការឆ្លើយតបរបស់អៀរឡង់មានភាពរហ័សរហួន ប៉ុន្តែ Sean Cribbin បានស៊ុតបាល់បញ្ចូលទីក្នុងការលេងចុងក្រោយនៃពាក់កណ្តាលតង់ជាមួយនឹង Billy Dardis ធានានូវបន្ថែម។

អូស្ត្រាលីបាននាំមុខម្តងទៀត ដោយ Dunbar បំប្លែងបន្ទាប់ពី Corey Toole បានចាកចេញពីតំបន់ការពារអៀរឡង់ ជាមួយនឹងការរត់យ៉ាងល្អដើម្បីប៉ះចុះ ប៉ុន្តែអៀរឡង់បានឆ្លើយតបម្តងទៀតជាមួយនឹង Kennedy នៅលើតារាងពិន្ទុ ហើយ Mark Roche ប្តូរ។

នោះបានបង្កើតការបញ្ចប់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ហើយវាគឺជាប្រទេសអៀរឡង់ដែលបានចេញមកឈរនៅលើកំពូលជាមួយនឹងការព្យាយាមរបស់ McNulty បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យ TMO ដើម្បីមើលថាតើគាត់នៅតែលេងឬអត់។

ព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ថ្មីៗ